الهه امانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: الهه امانی

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
آزمایشگاه پگاه 1392/6 - 1392/7

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
صنایع غذایی شیمی مواد
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.72
شیراز 1390 - 1392