محسن زارع ده ابادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محسن زارع ده ابادی

محل سکونت: یزد - میبد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
پرسنل ازمایشگاه شرکت کاشی پارسیان 1389/12 - 1391/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مواد سرامیک
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
نجف اباد اصفهان 1390 - 1394