ایمان رضایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ایمان رضایی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
كارشناس برنامه ریزی سيم و كابل طرح توسعه مفان 1388/6 - 1388/12
كارشناس تضمین كیفیت شركت كيفيت گسترش شريف 1389/1 - 1390/12
مسئول برنامه ریزی سيم و كابل مازندران 1390/12 - 1391/7
مسئول برنامه ریزی و مسئول پیاده سازی ایزو شرکت پایا پلیمر 1393/4 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع تولید صنعتی
– کارشناسی – معدل: 15.50
علم و صنعت 1383 - 1387
مدیریت صنعتی مالی
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.10
سمنان 1388 - 1391