داریوش صادقی بسیم

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: داریوش صادقی بسیم

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول کنترل کیفی صدر موسوی 1376/11 - 1380/11
کنترل کیفی و تحقیق و توسعه و تولید داداش برادر ( آیدین ) 1380/11 - 1386/6
تولید شرکت صنعت بناء 1386/6 - 1387/4
صنایع غذایی مشاوره آزاد 1388/10 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
تغذیه تغذیه
– کارشناسی – معدل: 15.56
تبریز 1372 - 1376