سيد حسن يوسفي

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سيد حسن يوسفي

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
نرم افزار Catia

سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
كارشناس بازرگانی آرکا لاین 1393/6 -
رئیس بازرگانی و تامین ماد صنعت (خودرو) 1394/9 - 1396/7
بازرگانی خارجی هيدروليفت 1391/6 - 1393/6
بازرگانی خارجی هيدروليفت 1391/6 - 1393/6