صمد دانش

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: صمد دانش

محل سکونت: البرز - هشتگرد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس آزمایشگاه شکلات فرمند 1386/1 - 1391/3