فاطمه احمدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فاطمه احمدی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
رئیس حسابداری سینا آرات گستر 1388/2 - 1394/6
مشاور مالی اسطوره طب پارس 1392/8 - 1393/4
حسابدار آپادا دارو تهران 1388/2 - 1390/12
حسابدر ارشد بنیان پوشش کاسپین 1393/2 - 1394/3