سیده محبوبه میرزایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سیده محبوبه میرزایی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مددکار و مشاوره بهزیستی شهر تهران 1392/7 - 1394/7

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
روانشناسی بالینی
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
مجتمع ولیعصر 1392 - 1394