جواد کمالی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: جواد کمالی

محل سکونت: بوشهر - بوشهر

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس تعمیرات نیروگاه اتمی بوشهر 1392/9 - 1394/1
مهندسی پایش وضعیت پتروصنعت جنوب در پالایشگاه ششم پارس جنوبی 1394/6 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندس مکانیک حرارت و سیالات
– کارشناسی – معدل: 15.40
خلیج فارس بوشهر 1387 - 1391