علیرضا محدث

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علیرضا محدث

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 16.88
آزاد 1388 - 1392