سعید رسول زاده فرساد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سعید رسول زاده فرساد

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر
– دیپلم – معدل: 16.00
1391 - 1392