پیمان مردانیان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: پیمان مردانیان

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مهندس نقشه بردار-برداشت-نظارت جهادکشاورزی استان اصفهان 1386/1 - 1386/5
مهندس نقشه بردار-برداشت-نظارت جهادکشاورزی استان اصفهان 1386/5 - 1386/8
مشاور شرکت آب فاضلاب روستایی استان سیستان و بلوچستان 1387/8 - 1388/2
مشاور شهرداری قهجدورستان 1387/6 - 1387/11
طراح-ناظر-واحد محاسبات-پردازش و آنالیز gis مهندسین مشاور افراز نقشه آریا 1389/1 - 1394/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
نقشه برداری عمران
– کاردانی – معدل: 16.80
شهید محسن مهاجر 1386 - 1388
نقشه برداری عمران
– کارشناسی – معدل: 16.94
سراسری مازندران واحد پردیسان فریدونکنار 1388 - 1390