رامین ناصری فرد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رامین ناصری فرد

محل سکونت: مازندران - ساری

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار و فروشنده آهن فروشی 1385/12 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری بازرگانی
– کارشناسی – معدل: 14.15
غیر انتفاعی راهیان نور ساری 1389 - 1391