عارف سرخه

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عارف سرخه

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد