رحمان توکلی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رحمان توکلی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
صنایع تولید
– کارشناسی – معدل: 16.50
آزاد قزوین 1387 - 1390
مدیریت بازاریابی
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.50
سمنان 1392 - 1394