امین عفراوی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امین عفراوی

محل سکونت: خوزستان - آبادان

جنسیت: مرد