علی اصغر عبادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی اصغر عبادی

محل سکونت: مرکزی - ساوه

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار فروش شرکت سیانا 1376/8 - 1393/12
کارمند واحد فنآوری شرکت زاد-آ 1380/12 - 1385/4

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری صنعتی
– کاردانی – معدل: 14.53
یدک رسان کاوه 1388 - 1390