جعفر جعفرپناه

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: جعفر جعفرپناه

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: مرد