محمدتقی اوند

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمدتقی اوند

محل سکونت: کهگیلویه و بویراحمد - یاسوج

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری
– کارشناسی – معدل: 16.75
فسا 1389 - 1393
منابع طبیعی آبخیزداری
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
یزد 1393 - 1395