احمد مزرعاوی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: احمد مزرعاوی

محل سکونت: خوزستان - اهواز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
اپراتور پرتو داچک 1393/7 - 1393/10

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق الکترونیک
– کارشناسی – معدل: 17.00
کارون 1391 - 1393