الدوز احمری نژاد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: الدوز احمری نژاد

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
R&D Nokia siemens 1392/9 - 1393/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
الکترونیک مخابرات
– کارشناسی – معدل: 16.00
Far Eastern 1388 - 1393