محمد بهردین

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد بهردین

محل سکونت: مازندران - ساری

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مغازه دار فروشگاه پوشاک 1385/12 - 1394/12