محسن نیرومند

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محسن نیرومند

محل سکونت: مازندران - ساری

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر پروژه شرکت ساتف 1393/1 - 1393/12
ناظر پروژه شرکت نوکیا زیمنس 1389/10 - 1391/12
مدیر پروژه شرکت صارع شمال 1383/12 - 1388/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 14.50
ازاد ساری 1383 - 1387