علی اکبر جلیلی

– Production Planning Executive


مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی اکبر جلیلی

تاریخ تولد: ۱۳۷۰/۰۳/۳۰

وضعیت تأهل: مجرد

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مرد

وضعیت سربازی: معافیت دائمسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس برنامه ریزی و کنترل تولید شرکت BAT PARS 1394/10 -
کارشناس برنامه ریزی و کنترل تولید سازه پویش 1393/6 - 1394/9
کارشناس برنامه ریزی و کنترل تولید پویا توربین 1392/9 - 1393/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع تولید صنعتی
– کارشناسی – معدل: 15.32
آزاد اسلامی 1388 - 1392