بهزاد جهانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: بهزاد جهانی

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارکر شیری عسل 1391/3 - 1392/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
گرافیک
– دیپلم – معدل: 14.50
1384 - 1386