ندا مرادی عجمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ندا مرادی عجمی

محل سکونت: یزد - یزد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول دفتر محیاپرداز یزد 1392/2 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
علوم تربیتی مدیریت برنامه ریزی آموزشی
– کارشناسی – معدل: 16.67
پیام نور واحد یزد 1386 - 1391