جمشید سلحشور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: جمشید سلحشور

محل سکونت: فارس - نی ریزسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مربی مرکز آموزش فنی وحرفهای 1378/8 - 1393/12