رضا شکورزاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رضا شکورزاده

محل سکونت: آذربایجان غربی - قره ضیاءالدین

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر مسئول-سردبیر و ویراستار دانشگاه علامه طباطبایی 1392/8 - 1393/2
دبیر انجمن دانشگاه علامه طباطبایی 1392/8 - 1393/8

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
علوم تربیتی مدیریت آموزشی
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.83
علامه طباطبایی 1391 - 1392
علوم تربیتی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
– کارشناسی – معدل: 15.00
پیام نور 1386 - 1390