سالار مالمیر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سالار مالمیر

محل سکونت: تهران - تهران