محسن سورانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محسن سورانی

محل سکونت: اصفهان - نجف آباد

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 15.00
پیام نور 1386 - 1390