حسین حیدری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسین حیدری

محل سکونت: خوزستان - اهواز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس بازدید نمایندگی بیمه نوین 1391/4 - 1391/8
مهندس فنی شرکت جهان صنعت کرایی 1393/5 - 1393/8

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع تولید صنعتی
– کارشناسی – معدل: 16.76
آزاد مسجدسلیمان 1387 - 1391