پریسا اسفندیاری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: پریسا اسفندیاری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مهندس آزمایشگاه پیمان 1389/6 - 1391/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
صنایع شیمیایی صنایع شیمیایی
– کارشناسی – معدل: 16.56
ولیعصر(عج) 1380 - 1389