علیرضا صفری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علیرضا صفری

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کنترل کیفی چیلر برقی مهر اصل 1390/9 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق قدرت ماشین های الکتریکی
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.14
اهر 1391 - 1393