سحر مالکی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سحر مالکی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
هنرهای تجسمی گرافیک
– کاردانی – معدل: 13.51
یادگار امام 1387 - 1389