سینا نصیرپور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سینا نصیرپور

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند اداری کارگزرای رسمی بیمه 1383/3 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت بیمه بیمه اموال
– کارشناسی – معدل: 0.00
علمی کاربردی 1392 - 1394