زهرا عبدلی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: زهرا عبدلی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس موسسه اندیشه بنیادی پژوهش 1390/12 - 1393/12
کارشناس امور اداری جهاد دانشگاهی دانشگاه خوارزمی استان البرز 1394/1 - 1394/5
پیاده کردن فایل های صوتی معاونت پیشگیری از چرم قوه قضائیه 1394/4 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ریاضی کاربردی
– کارشناسی – معدل: 13.04
ورامین 1385 - 1390