مهرداد حمامي

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهرداد حمامي

محل سکونت: اصفهان - کاشان

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 19.60
محلات 1392 - 1396