هاله مقصودی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: هاله مقصودی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن