احسان علیدادیان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: احسان علیدادیان

محل سکونت: خراسان شمالی - بجنورد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
عامل فروش و نصب مبین نت 1391/11 - 1393/6
منشی اجرای احکام دادگستری مانه و سملقان 1391/5 - 1393/5