ارش ه

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ارش ه

محل سکونت: سیستان و بلوچستان - زاهدان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست کارگاه پی ریزان زاهدان 1389/7 - 1391/12
سرپرست کارگاه ساغر گسترش 1392/1 - 1392/7
اجرا شخصی 1392/11 - 1393/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 12.56
آزاد اسلامی زاهدان 1384 - 1389