فاتح شاکراصل

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فاتح شاکراصل

محل سکونت: آذربایجان غربی - ارومیه

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 15.71
علم و فن ارومیه 1392 - 1394