سعید فتحی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سعید فتحی

محل سکونت: اصفهان - شاهین شهر

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر مالی شرکت احرار سپاهان 1387/12 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری صنعتی
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
نجف آباد 1393 - 1394