محمد میرزائیان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد میرزائیان

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر اداری ومنابع انسانی شرکت دارویی پوراطب 1392/3 - 1394/12
مدیر منابع انسانی شرکت برنز 1387/3 - 1391/5
رئیس برنامه ریزی پلاسکوکار سایپا 1385/3 - 1387/3
مدیر تولید شرکت مهر کام پارس 1379/10 - 1385/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع تکنولوژی
– کارشناسی – معدل: 15.34
علم وصنعت ایران 1371 - 1375
مدیریت صنعتی
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.72
آزاد مرکز تهران 1376 - 1379