احسان فرخی نیا

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: احسان فرخی نیا

محل سکونت: خوزستان - دزفول

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول فنی شرکت دزنوش 1391/4 - 1392/1
کارمند شرکت هیوندای 1389/6 - 1391/1
مسئول فنی شرکت خوش طعم 1393/3 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
علوم و صنایع غذایی کشاورزی
– کارشناسی – معدل: 16.10
علوم و اب 1387 - 1391