پروین شیخ پور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: پروین شیخ پور

محل سکونت: کرمانشاه - اسلام آباد غرب

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
تربیت بدنی رفتارحرکتی
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.07
علامه طباطبایی 1391 - 1393