خلیل کهکشانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: خلیل کهکشانی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مخابرات سوییچینگ
– کارشناسی – معدل: 16.00
بصیر 1389 - 1394