مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول دفتر شرکت پارس پاد (سهامی خاص) 1392/11 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 14.20
شاهرود 1389 - 1391
کامپیوتر نرم/سخت افزار
– کاردانی – معدل: 16.20
ساوجبلاغ 1385 - 1387