مسعود دائی حامد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مسعود دائی حامد

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول IT نوین تکنو پرداز 1386/4 - 1394/4

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 14.00
آزاد اسلامی 1387 - 1390