سجاد شعاعی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سجاد شعاعی

محل سکونت: قزوین - بوئین زهرا

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تدریس به عنوان استاد حل تمرین و کمک استاد دانشگاه محل تحصیل 1390/7 - 1390/10
طراحی ، محاسبه و انتخاب تجهیزات سیستم تاسیسات مکانیکی ساختمان اداری – تجاری 16000 متر مربعی دانشگاه محل تحصیل 1391/10 - 1392/4
نصب تجهیزات و اجرای موتورخانه ی دو فصلی مجهز به سیستم بخار ساختمان اداری – تجاری و هتل 15 طبقه دارای استخر، سونا و جکوزی دانشگاه محل تحصیل(کار آموزی) 1391/7 - 1391/11
نصب تجهیزات و اجرای سیستم گرمایش ازکف ، اسپلیت یونیت و سیستم آب بهداشتی و فاضلاب ساختمان مسکونی ، تجاری و صنعتی دانشگاه محل تحصیل 1389/6 - 1389/10
ناظر تاسیسات و مسئول نگهداری و تعمیر تاسیسات مکانیکی پست مهندسی پادگان محل خدمت 1392/9 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک تأسیسات حرارتی و برودتی
– کارشناسی – معدل: 17.13
شهید منتظری مشهد 1390 - 1392
ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺧﻮدرو
– کاردانی – معدل: 17.67
دانشگاه فنی و حرفه ای داﻧﺸﮑﺪه ﻓﻨﯽ اﻣﺎم رﺿﺎ)ع (ﻧﻮر آﺑﺎد ﻣﻤﺴﻨﯽ 1388 - 1390
ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ
– دیپلم – معدل: 17.28
1386 - 1388
ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻧﺮژی
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺎﻫﺮود_داﻧﺸﮑﺪه ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ (انصراف) 1393 - 1393