میثم قویدل باجگیران

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: میثم قویدل باجگیران

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیرداخلی بهزیستی 1385/1 - 1394/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
علوم تربیتی مدیریت آموزشی
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
بیرجند 1391 - 1393